Organisatie process beheersing

Software implementatie advies
Cloud Computing
Work flow management

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Ordell B.V. heeft de inhoud van de site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet garanderen dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins verwezen wordt. Ordell B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid en juistheid van de gegeven informatie. Verder aanvaardt Ordell B.V. geen aansprakelijkheid jegens degene die inlogt op de website van Ordell B.V. of anderszins van deze website gebruik maakt voor schade die daaruit voor deze, uit welken hoofde dan ook, mocht voortvloeien.

Copyright

De inhoud van deze site is auteursrechterlijk beschermd. Zonder toestemming van Ordell B.V. is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiŽren.

Merken

Alle merken op deze site zijn ten aanzien van woord, beeld, en/of verpakkingsvorm - voor zover niet anders aangegeven - eigendom van Ordell B.V.. Het is zonder schriftelijke toestemming van Ordell B.V. niet toegestaan gebruik te maken van de merkrechten van Ordell B.V..

Algemeen

Het is niet toegestaan deze site te framen. Ordell B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot de informatie op enige site die is verbonden dan wel gelinkt van of naar deze site. De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig en kan steeds door Ordell B.V., eventueel zonder aankondiging, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.