Organisatie process beheersing

Software implementatie advies
Cloud Computing
Work flow management

Markten

1) Thuiszorg (Extramurale zorg)
2) Intramurale zorginstellingen
3) Outplacement organisaties
4) Reintegratiebureaus

Verder bestaan er voor elke soort onderneming maatwerk projecten.